Recursos de suport per a empreses en les fases de desescalada.

Tot seguit us oferim recursos d’interès per als establiments i empreses durant les fases de desescalada.

En l’àmbit de l’hoteleria i la restauració:

Comunicació del Departament d’Empresa i Coneixement: s’està treballant en l’elaboració de diferents protocols que hauran de seguir tots els establiments turístics i restaurants per tal de garantir als usuaris que apliquen exigents mesures de salut i higiene i que, per tant, les seves instal·lacions són segures en la prevenció de la COVID-19.

En concret, s’està treballant en l’elaboració de sis protocols, quatre per a establiments turístics (hotels, càmpings, establiments de turisme rural i apartaments turístics), un per a establiments comercials (restaurants) i un sisè que engloba altres activitats de l’àmbit turístic.

Aquests protocols estaran finalitzats la tercera setmana d’aquest mes de maig. No suposaran cap cost per al sector, ja que seran gratuïts, i seran ràpids i àgils d’executar tot i que seran exigents perquè volem que ens ajudin a generar valor i, per tant, que la demanda els reconegui.

En l’àmbit del comerç i serveis:

Protocol i guia de bones pràctiques dirigida a l’activitat comercial en l’establiment físic i no sedentari  http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Guia_desconfinament_Comerc.pdf

Guia de recomanacions higienico- sanitàries per a salons de perruuqueria davant la crisi del COVID 19 http://ccam.gencat.cat/web/.content/01_consorci/documents/Guia_perruqueries_CCAM.pdfWebs d’interès:

Tot seguit podeu consultar altres webs d’interès:

Federació d’Hostaleria de Lleida

Consorci de Comerç Artesania i moda, guies

Pallars actiu

FAQS:

SI OBRO FINALITZO L’ERTO?
No. Reobrir el local no obliga a finalitzar l’ERTO, Durant l’estat d’alarma, es poden desafectar treballadors de l’ERTO de manera gradual. A partir d’aquest moment, el treballador es reincorpora al seu lloc de feina i l’empresa passa a abonar el seu sou (també la quota de la Seguretat Social).

SI SÓC AUTÒNOM I TINC UN AJUT PUC OBRIR? FINS QUAN EL COBRARÉ?
Els autònoms als quals se’ls hagi reconegut la prestació extraordinària per cessament d’activitat de la Seguretat Social poden reobrir el negoci sense haver de renunciar a la prestació. La prestació, un cop aprovada, es percep fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.
Els beneficiaris estan igualment exempts del pagament de la quota d’autònoms.